UN katika picha Aprili 2020

© UNICEF/Juan Haro
Mfanyikazi wa UNICEF akikagua hema zilizo fungwa katika hospitali ya Niamey,Niger wakati huu wa janga la Corona
. © UNICEF Ecuador
© UNICEF/Delil Souleiman
WFP/Amin Roshan
© UNICEF/Alessio Romenzi
© UNHCR/Elizabeth Marie Stuart
© UNHCR/Felipe Irnaldo