waganga

Waganga wa asili wa mifupa wapongeza huduma ya picha za X-ray Uganda

Licha ya juhudi za kimataifa za kuimarisha huduma za afya kwa kuchagiza wagonjwa kusimamiwa na watalaam wa afya kwenye hospitali zinazotambulika, waganga wa asili wamesalia na ushawishi mkubwa katika utoaji wa tiba kwa jamii.

Sauti -
4'7"