UDHR70

Ibara kwa Ibara- Tamko la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa

Kila mtu anastahili kuwa na haki zote na uhuru wote ambao umeelezwa katika tamko hili bila ubaguzi wa aina yoyote kama vile rangi, taifa, jinsia, lugha, dini, siasa, fikra, asili ya taifa la mtu, miliki , kuzailiwa au kwa hali nyingine yoyote.

Sauti -
52"