General Assembly

Uchumi wa kimataifa usiokumbatia uzembe unahitajika(GA 66)