Ibara kwa Ibara- Tamko la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa

10 Novemba 2017

Kila mtu anastahili kuwa na haki zote na uhuru wote ambao umeelezwa katika tamko hili bila ubaguzi wa aina yoyote kama vile rangi, taifa, jinsia, lugha, dini, siasa, fikra, asili ya taifa la mtu, miliki , kuzailiwa au kwa hali nyingine yoyote.

Halikadhalika hakuna ubaguzi utakaotendwa kwa misingi ya kisiasa, kimamlaka au hadhi ya kimataifa ya nchi au utawala ambao mtu fulani anatoka, iwe ni huru, iwe chini ya  udhamini, isiyojitawala au chini ya mazingira mengine yenye udhibiti wa kimamlaka.