Sheria na Kuzuia Uhalifu

Twarekebisha tabia za watendaji kuimarisha ulinzi wa amani: ASP Edith Swebe