Haki za binadamu

Tumetimiza sehemu ya Malengo ya Milenia yaliyosalia tunapambana: Kikwete