Haki za binadamu

Umoja wa Mataifa na Radio za kijamii

Tega sikio kwa redio itangazayo amani, maendeleo na haki za binadamu: Ban