Maeneo 13 yaingia kwenye urithi muhimu wa kilimo duniani

Agriculture Bureau of Longsheng
Kilimo cha mpunga katika milima za Longsheng Longji Terraces, China
Picha na Xiaohui Yu
Picha na Jianyi Dai
Picha na jumuiya ya Shizuoka WASABI kwa ajili ya umuhimu wa urithi wa kilimo duniani
Picha na GIAHS Secretariat, FAO
Picha na Manispaa ya Boticas
Picha na Beatriz Moreno Escalona