Palestina

Ban abordou sequestro de estudantes israelitas com Shimon Peres