Vietnamese citizens picture ‘the future I want’

Hồ Anh Tiến
Children in Gia Lai province in Viet Nam enjoy playtime after school.
Hồ Anh Tiến
Phạm Quốc Hưng
Trần Đình Duy/Tạ Quốc Hội
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Hữu Khiêm
Đinh Công Tâm
Đỗ trọng hoài Ân